A i dini të drejtat e juaja si pacient?

Capture

Kjo kampanjë e realizuar nga Projekti AQH ju njofton me të drejtat e juaja si pacient sa herë që vizitoni një Institucion Shëndetësor.
#Edhetiketëdrejtë

Mbështetur nga: