Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të Diabetit në Gjakovë, 14.11.2017

  • image (1)
  • image (7)
  • image (6)
  • image (5)
  • image (4)
  • image (3)
  • image (2)
  • image

Ne kete aktivitet për sensibilizmin e qytetareve jane shperndarë fletushka me njohuri bazike për semundjen e diabetit, janë bërë matjet e glikemisë dhe shtypjes se gjakut.

Me kete aktivitet jane interesuar rreth njëqind qytetarë ku prej tyre jane shënuar dhjetë raste me hiperglikemi dhe nga këto pesë raste të reja me hiperglikemi. Shtatëdhjetë persona kanë qenë nën terapi diabetike. Në aktivitet u inkuadruan tre infermiere.

Mbështetur nga: