• Diabeti

Diabeti Gestational

Diabeti gestational është një lloj diabeti që prek gratë shtatzëna, zakonisht gjatë tremujorit të dytë ose të tretë. Gratë me diabet gestational nuk kanë diabet para shtatzënisë së tyre si dhe pas lindjes zakonisht largohet. Në disa gra, diabeti mund të diagnostikohet në tremujorin e parë dhe në këto raste, sëmundja ka më shumë gjasa të ketë ekzistuar para shtatzënisë.

Diabeti Gestational zakonisht diagnostikohet përmes testit të gjakut brenda 24-28 javëve gjatë shtatzënisë.

Gratë që kanë pasur këtë gjendje në shtatzënitë e mëparshme mund të testohen më herët. Me menaxhim të mirë të diabetit gestational, ju mund të rrisni shanset për të pasur një shtatzëni dhe fëmijë të shëndetshëm.

Çfarë e shkakton diabetin gestational?

Hormonet e prodhuara gjatë shtatzënisë mund ta vështirësojnë përdorimin e insulinës nga trupi juaj siç duhet, duke ju rrezikuar juve nga rezistenca ndaj insulinës. Dhe, për shkak se shtatzënia kërkon më shumë nga trupi, disa gra kanë më pak aftësi të prodhojnë insulinë të mjaftueshme për të kapërcyer këtë rezistencë. Kjo e bën të vështirë përdorimin e glukozës siç duhet për energji, kështu që glukoza mbetet në gjak dhe nivelet rriten, duke çuar në diabetin gestational.

Burimi: Diabetes UK (https://www.diabetes.org.uk/)

Mbështetur nga: