• Diabeti

Komplikimet e diabetit

Njerëzit që jetojnë me diabet mund të kenë komplikime afatshkurtra ose afatgjata si rezultat i gjendjes së tyre.

 • Komplikimet afatshkurtra përfshijnë ketoacidozën diabetike të hipoglikemisë (DKA) dhe gjendjen hiperglikemike hiperosmolare (HHS).
 • Komplikimet afatgjata përfshijnë mënyrën se si diabeti ndikon në sytë tuaj (retinopatia), në zemrën tuaj (sëmundja kardiovaskulare), në veshkat tuaja (nefropatia), dhe nervat dhe shputat tuaja (neuropatia).

Ndikimi në shëndetin e përgjithshëm

Komplikimet afatgjata dhe afatshkurtra mund të ndikojnë në një varg të gjerë të pjesëve të trupit, duke përfshirë sytë, zemrën, veshkat, nervat dhe shputat. Me të gjitha ndërlikimet, mbajtja nën kontroll e nivelit të glukozës në gjak, presionit (shtypjes) të gjakut dhe niveleve të yndyrës së gjakut, do të ndihmojnë në masë të madhe, për të zvogëluar rrezikun e zhvillimit të komplikimeve. Vizitat e rregullta janë thelbësore, për të ndihmuar në menaxhimin e gjendjes.

 • Hipoglikemia
 • Hiperglikemia
 • Shputat
 • Sëmundjet kardiovaskulare
 • Sytë (retinopatia)
 • Nervat (neuropatia)
 • Veshkat (nefropatia)
 • Gjendja hipersmolare hiperglikemike (HHS)
 • Ketoacidoza diabetike (DKA)
 • Gjendjet e ndërlidhura

Burimi: Diabetes UK (https://www.diabetes.org.uk/)

Mbështetur nga: