• Kontakti

Shoqata Kombëtare e Diabetikëve Kosovë (SHKDK)

Kryetari i shoqatës:
z.Idriz Ethemi, Pejë
idrizethemi@gmail.com
+377 44 134 890

Mbështetur nga: