• Partnerët

Partnerët

  • aqh-logo

    AQH

    Projekti Kujdesi Shëndetësor i Qasshëm dhe Cilësor (AQH) është financuar nga ana e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe zbatohet nga Swiss TPH dhe Save the Children.

    Pas fazës fillestare prej 10 muajve, faza implementuese e projektit 4-vjeçar ka filluar në janar të vitit 2016 dhe përfundon në dhjetor të vitit 2019.

    Projekti AQH është i dizajnuar të përkrah zbatimin e agjendës së reformës kombëtare dhe plotëson programet tjera të mbështetura nga donatorët, duke u fokusuar në nivelin e Kujdesit Shëndetësor Primar (KPSH) dhe në sëmundjet e jo-transmetueshme (NCD).

Mbështetur nga: