Međunarodni dan dijabetesa, Gjakova, 14.11.2017

image (1)

U ovoj aktivnosti za povećanje svesti građana, distribuirani su letci sa osnovnim znanjem o dijabetesu, kao i nivoi šećera u krvi i merenje krvnog pritiska. Ovom aktivnošću učestvovalo je oko sto građana, od kojih su identifikovani deset slučajeva sa hiperglikemijom, a iz ovih slučajeva pet novih slučajeva sa hiperglikemijom. Sedamdeset osoba su bili pod terapijom za dijabetes. U toj aktivnosti su učestvovale tri medicinske sestre.

Podržan od: