• Dijabetes

Faktori rizika za šećernu bolest

MODIFIKOVANI FAKTORI RIZIKA su povezani sa najvećim rizikom za šećernu bolest. Najvažniji su:
1. Prekomerna težina i gojaznost

Prosečna opasnost: Mera struka 80 – 88 cm kod žena i 94 – 102 cm kod muškaraca.

Visok rizik: Mera struka veća od 88 cm kod žena I veća od 102 cm kod muškaraca.

2. Nizak nivo fizičke aktivnosti

3. Nezdrava hrana

4. Visok nivo šećera u krvi (hiperglikemija): više od 30% ljudi sa visokim nivoom šećera u krvi pojavljuje im se šećerna bolest u narednih 5 godina, što znači da imaju rizik od 10 puta veći od onih sa normalnim nivoom šećera u krvi.

Podržan od: