• Dijabetes

 Komplikacije dijabetesa

Ljudi koji boluju od dijabetesa će, možda, morati da se suoče sa kratkotrajnim ili dugotrajnim komplikacijama kao rezultat njihove bolesti.

 • Kratkotrajne komplikacije uključuju hipoglikemijsku dijabetičku ketoacidozu (DKA) i hiperglikemijsko hiperosmolarno stanje (HHS)
 • Dugotrajne komplikacije uključuju kako uticaj dijabetesa na vaše oči (retinopatiju), srce (kardiovaskularne bolesti), bubrege (nefropatija) i nerve i stopala (neuropatija).

Uticaj na sveukupno zdravlje

Dugotrajne i kratkotrajne komplikacije mogu uticati na različite delove tela, uključujući oči, srce, bubrege, nerve i stopala. Uz sve komplikacije, održavanje nivoa šećera u krvi, krvnog pritiska i nivoa masnoće u krvi pod kontrolom će značajno pomoći u smanjenju rizika od razvoja komplikacija. Redovni pregledi su od suštinskog značaja za pomoć u upravljanju bolešću.

 • Hipoglikemija
 • Hiperglikemija
 • Stopala
 • Kardiovaskularne bolesti
 • Oči (retinopatija)
 • Nervi (neuropatija)
 • Bubrezi (nefropatija)
 • Hiperglikemijsko hiperosmolarno stanje (HHS)
 • Hipoglikemijska dijabetička ketoacidoza (DKA)

Srodne bolesti Izvor: Diabetes UK (https://www.diabetes.org.uk/)

Podržan od: