• Kontakti

Nacionalna Asocijacija Dijabetičara na Kosovu

Predsednik Asocijacije:
Gospodin. Idriz Ethemi, Pejë
idrizethemi@gmail.com
+377 44 134 890

Podržan od: